Εκδηλώσεις

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών ενημερώνει για τις προγραμματισμένες δραστηριότητές της και τις σημαντικότερες εκδηλώσεις από την ίδρυσή της