Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών


Από την ίδρυσή της (1927)

 

 

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι σωματείο επιστημονικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα Ποντίων διανοουμένων και παραγόντων της δημόσιας και κοινωνικής ζωής με τη θερμουργό πρωτοβουλία του γιατρού Θεοφύλακτου Θεοφυλάκτου από τη Θεσσαλονίκη και την αποφασιστική ηγεσία του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρυσάνθου (Φιλιππίδη) και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

 

Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρώτου καταστατικού «η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευσις γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου». Στις αρχές του Ιουνίου 1927 αποφασίστηκε η έκδοση περιοδικού με τίτλο «Αρχείον Πόντου» με διακριτικό σήμα τον μονοκέφαλο αετό από νόμισμα της Σινώπης. Η παράσταση αυτή, που παρουσίασε σε γύψινο εκμαγείο ο Άνθιμος Παπαδόπουλος στο Δ.Σ., χρησιμοποιείται έκτοτε μέχρι σήμερα ως διακριτικό όλων των εντύπων της Ε.Π.Μ.

 

Στη σειρά των εκδόσεων της Ε.Π.Μ. συγκαταλέγονται: 58 τόμοι του περιοδικού συγγράμματος «Αρχείον Πόντου» στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί με επιστημονική μέθοδο μελέτες ιστορικές, γλωσσικές, λαογραφικές κ.ά. από Έλληνες και ξένους συνεργάτες, 38 παραρτήματά του που περιλαμβάνουν πρωτότυπες και αυτοτελείς επιστημονικές πραγματείες και αναφέρονται στον εν γένει πολιτισμό του ποντιακού ελληνισμού,  καθώς και 12 άλλες εκδόσεις (χάρτες, λευκώματα, κάρτες μουσείου, dvd, κ.ά.)

 

Παράλληλα με το επιστημονικό της έργο η Ε.Π.Μ. πέτυχε την απόκτηση ιδιόκτητου κτηρίου που φέρει την επωνυμία «Στέγη Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου» (Αγνώστων Μαρτύρων 73 – Νέα Σμύρνη Αττικής – 17123), στο οποίο στεγάζονται, εκτός των γραφείων, η Βιβλιοθήκη, το Μουσείο του Ελληνισμού του Πόντου, αίθουσες διαλέξεων και συνεδρίων καθώς και χώροι φύλαξης των ιστορικών κειμηλίων και των εκδόσεών της.

 

 

Με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυσή της η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών εξέδωσε επετειακό λεύκωμα με τίτλο «1927-2017. Ενενήντα χρόνια από την ίδρυσή της Ε.Π.Μ.» (2017). Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Μ. κ. Χρήστος Γαλανίδης γράφει για το ιστορικό ίδρυσής της:

 

«Βρισκόμαστε στο 1922, έτος ορόσημο για τον ελληνισμό, έτος της μικρασιατικής καταστροφής και βίαιου εκπατρισμού και προσφυγιάς των Ελ-λήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από τις προαιώνιες εστίες που κατοικούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως επί 27 αιώνες.

Ανάμεσα στον προσφυγικό ελληνισμό, 500.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου, ο αριθμός αυτός είναι κατά προσέγγιση αφού δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία, ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στη μητέρα πατρίδα, στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τον Βόλο και αλλού ή στις αγροτικές περιοχές, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι Έλληνες του Πόντου περισσότερο από τους άλλους Έλληνες πρόσφυγες κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα ένιωσαν απομονωμένοι, ειδικά όσοι ζούσαν σε οικισμούς, αστικούς ή αγροτικούς, όπου ο πληθυσμός ήταν μικτός όχι δηλαδή αμιγώς ποντιακός.

Αυτό οφείλονταν βέβαια κατά κύριο λόγο, στο χαρακτήρα των Ποντίων, στο ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα που μιλούσαν, την ποντιακή διάλεκτο, η οποία δεν έμοιαζε με τις άλλες νεοελληνικές διαλέκτους και καθιστούσε δύσκολη την προ-σαρμογή τους και κατά δεύτερο λόγο στις εκδηλώσεις του ιδιαίτερου πολιτισμού που μετέφεραν και βίωναν (ήθη, έθιμα, χοροί, μουσική, τραγούδια).

Τα χρόνια περνούσαν, οι Πόντιοι γονείς μας εργατικοί, φιλότιμοι και πεισματάρηδες γρήγορα εδραιώθηκαν και αναδείχθηκαν σ’ όλους τους τομείς της ζωής στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Εκεί όμως που έδειξαν φαινόμενα πνευματικής ανάπτυξης όπως σημειώνει ο Οδυσσέας Λαμψίδης είναι «η συναίσθησή τους ότι είναι φορείς ενός λαϊκού πολιτισμού και μιας αιωνόβιας παράδοσης που δεν μπορεί και δεν πρέπει να διακοπεί».

Τον Μάιο του 1927, στο σπίτι του τελευταίου Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθου, οδός Σουμελά, στην Κυψέλη, συγκεντρώθηκαν οι πρώτοι φορείς για να υλοποιήσουν την ιδέα που είχε ο ιατρός Θεοφύλακτος Θεοφύλακτος, πρόεδρος του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης από το 1926, για την ίδρυση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.

Ο μητροπολίτης Χρύσανθος ήταν εκείνος που υιοθέτησε την ιδέα του Θεοφύλακτου και όπως γράφει η Άρτεμις Ξανθοπούλου-Κυριακού, την περιέβαλε με το κύρος του και εξασφάλισε την υποστήριξη σημαντικών Ποντίων λογίων, όπως ο Άνθιμος Παπαδόπουλος (1878-1962) και ο Δημοσθένης Οικονομίδης (1858-1938). Όλοι τους συμφώνησαν στις βασικές αρχές (που απετέλεσαν άλλωστε και την ταυ-τότητά της και χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα το έργο της): «Καθαρώς επιστημονική, ανεπηρέαστος από την πολιτική, πάνω από μικροφιλοτιμίες».

Τον Μάιο του 1927 η πρώτη αυτή επιτροπή αυξάνεται, γίνεται δωδεκαμελής, ιδρύει την «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών» και αποτελεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς, τα μέσα και τους τρόπους ενέργειας.

Η επίσημη ημέρα γέννησης της Ε.Π.Μ. είναι η 12 Ιουνίου 1929 ημερομηνία απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, το έργο της όμως είχε ήδη αρχίσει από το 1927.

Το πρώτο άρθρο του εγκριθέντος καταστατικού έλεγε: «Ἱδρύεται ἐν Ἀθήναις Σωματεῖον ὑπό τόν τίτλον “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ” σκοπόν ἔχον τήν περισυλλογήν, μελέτην καί δημοσίευσιν γλωσσικοῦ, λαογραφικοῦ καί ἱστορικοῦ ὑλικοῦ τοῦ Πόντου». Και αμέσως μετά το δεύτερο άρθρο του καταστατικού αναφέρει: «Πρός ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ της, ἡ Ἐπιτροπή Ποντιακῶν Μελετῶν ἐκδίδει περιοδικόν σύγγραμμα ὑπό τόν τίτλον “ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ”, δημοσιεύει ὡς παραρτήματα αὐτοῦ πρωτοτύπους πραγματείας, ἀναφερομένας εἰς τόν Πόντο καί τόν ἐν αὐτῷ Ἑλληνισμόν».

Αρχικά, και μέχρι το 1947, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Μ. γίνονταν στο σπίτι του Χρύσανθου, στην Αρχαιολογική Εταιρεία, ή στα σπίτια των μελών του Δ.Σ., όπως εκείνα του Χρήστου Καλαντίδη, Ιωάννη Περβανίδη, Σταύρου Νικολαΐδη κ.ά.

Από το 1947 έως το 1956 τα γραφεία της Ε.Π.Μ. βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γεωργίου Σταύρου 6. Στη συνέχεια και μέχρι το 1962 στην οδό Θησέως 16, ενώ από τον Μάρτιο του 1962 έως το 1989 στην οδό Κολοκοτρώνη 25, κοντά στην Παλαιά Βουλή.

Το 1980, σε οικόπεδο στη Νέα Σμύρνη (Αγνώστων Μαρτύρων 73), που δώρισε το Δημόσιο στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών με ενέργειες του Ισαάκ Λαυρεντίδη, κατόπιν μελέτης που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Ηλίας Σπανάκης, Κοσμάς Σαββίδης και Νέλλη Σουρμελή, ξεκίνησαν εργασίες ανέγερσης τριώροφου κτιρίου με την επωνυμία «Στέγη Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου», με σκοπό να στεγαστούν σ' αυτό:

α) μόνιμο εκθετήριο κειμηλίων,

β) κέντρο σπουδής, έρευνας και μελέτης ποντιακών θεμάτων,

γ) βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο για επιμορφωτικά μαθήματα ιστορίας, λαογραφίας και γλώσσας των Ελλήνων του Πόντου,

δ) πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με θεματική την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου,

ε) γραφεία και χώροι φύλαξης των εκδόσεων, του αρχειακού και άλλου υλικού.

Στις 21 Φεβρουαρίου 1982, ο πρόεδρος της Ε.Π.Μ., Οδυσσέας Λαμψίδης, έβαλε το θεμέλιο λίθο, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, των ποντιακών σωματείων, των δήμων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών, του πνευματικού κόσμου και κοινωνικών παραγόντων.

Την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών ανέλαβε αφιλοκερδώς το Τεχνικό Γραφείο των Αδελφών Στέφανου και Χρήστου Ι. Γαλανίδη και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε μερικά χρόνια με τη χορηγία της πολιτείας και τις σημαντικές δωρεές Ποντίων και φιλοποντίων ιδιωτών.

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 1989, οργανώθηκε φιλική συνάντηση με εκπροσώπους της Πολιτείας, του πολιτικού και πνευματικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ποντιακών σωματείων, καθώς και όλων όσων συνέβαλαν ηθικά και υλικά στην οικοδόμηση της Στέγης, με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά το κτίριο και τη μελλοντική λειτουργία του. Μαζί με το πρόγραμμα διανεμήθηκε ειδικό τεύχος, στο οποίο παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το ιστορικό της «Στέγης» και αναγράφονται οι χορηγίες και οι δωρεές.

Το κτίριο της Ε.Π.Μ. συνολικής επιφάνειας περίπου 900 μ2 αποτελείται:

Από το υπόγειο στο οποίο φυλάσσονται τα 43.500 αντίτυπα των εκδόσεων του «Αρχείου Πόντου» και των Παραρτημάτων του, καθώς και σπάνια βιβλία και κειμήλια.

Από το ισόγειο στο οποίο βρίσκονται: το γραφείο του προέδρου και της γραμματείας, η αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., βιβλιοθήκη με αντίτυπα όλων των εκδόσεών μας για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των ενδιαφερομένων, καθώς και το κυλικείο.

Από τρεις (3) ορόφους που στεγάζουν τις δραστηριότητες της Επιτροπής μας και το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού.

·        Στον 1ο όροφο βρίσκεται η αίθουσα διαλέξεων, περιοδικών εκθέσεων και εκθετήριο εκδόσεων Ε.Π.Μ. Η αίθουσα αυτή φέρει το όνομα του επί 27 έτη προέδρου μας Οδυσσέα Λαμψίδη.

·        Στον 2ο όροφο στεγάζεται το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού (μόνιμο εκθετήριο των κειμηλίων του ελληνισμού του Πόντου).

·        Στον 3ο όροφο βρίσκεται η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο, η αίθουσα συνεδρίων. Η αίθουσα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του 2ου προέδρου μας, αρχιμανδρίτη Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου.

Το ισχύον καταστατικό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών του οποίου έγινε κωδικοποίηση, με τις τροποποιήσεις, αναπροσαρμογές και συμπληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2014, περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια και συνολικά τριάντα (30) άρθρα. Επίσης, έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι Κανονισμοί: α) του Περιοδικού «Αρχείον Πόντου», β) της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου και γ) Καθιέρωσης και Απονομής Βραβείων.

Στο Παράρτημα που ενσωματώνεται στο τέλος του παρόντος επετειακού λευκώματος περιλαμβάνονται τα παραπάνω, όπως και όλο το εκδοτικό μας έργο (οι 56 τόμοι του «Αρχείου Πόντου», τα 38 παραρτήματά του και οι 10 ειδικές εκδόσεις).

Όλο αυτό το έργο, όπως και η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία της Ε.Π.Μ., δεν θα είχε επιτευχθεί εάν η Επιτροπή μας δεν είχε στηριχθεί σε στέρεες βάσεις που έστησαν οι ιδρυτές της, όλοι Έλληνες Πόντιοι πρώτης γενιάς, με αγάπη, πόνο και νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες μας, γνώση, αφοσίωση στο έργο τους και αγαστή συνεργασία.

Οι σεβάσμιες μορφές των δύο πρώτων προέδρων μας, του από Τραπεζούντος μητροπολίτη Χρύσανθου και του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Παπαδόπουλου, όπως και του μεγάλου βυζαντινολόγου Οδυσσέα Λαμψίδη, τρίτου προέδρου μας, αποτέλεσαν υπόδειγμα ήθους, εργατικότητας και προσφοράς όχι μόνο για τον πολιτισμό του ελληνικού Πόντου, αλλά ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Ενέπνεαν σεβασμό με το κύρος τους και συσπείρωναν γύρω από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών τον ανθό της ποντιακής διανόησης. Η ζωή και το έργο τους αποτελούν οδηγό για εμάς τους Έλληνες Ποντίους δεύτερης γενιάς, που ακολουθήσαμε και συνεχίζουμε το έργο τους».

 

 

 

 

 

 

 

26 Μαΐου 1927

 

Απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρία του

1ου Δ. Σ. της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

 

 

Αρ.6548/1929 απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών

 

Εξώφυλλο του 1ου Καταστατικού της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

 

 


 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1ο

 

Το κοινωφελές και μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών», που λειτουργεί από το 1927 και συστήθηκε στην Αθήνα με την αριθ. 6548/1929 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εδρεύει ήδη στη Νέα Σμύρνη (Αττικής), στην οδό Αγνώστων Μαρτύρων 73, όπου το πολυώροφο ιδιόκτητο κτήριό του που στεγάζει τις δραστηριότητές του. Το κοινωφελές και μη κερδοσκοπικό σωματείο «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών» έχει σκοπό: Την περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση του γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού κ.ά. υλικού του Πόντου και των Ελλήνων Ποντίων, τη διαφύλαξη κάθε είδους μνημείων, τα οποία ανάγονται στην πολιτιστική εν γένει και πνευματική ζωή των Ελλήνων του Πόντου και του Ποντιακού Ελληνισμού, την παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη των κάθε είδους πνευματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων επιτευγμάτων και επιδόσεων των Ελλήνων του Πόντου και τους καταγόμενους από αυτούς.

 

Άρθρο 2ο

 

Για την επιτυχία του σκοπού της η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών:

 

α) Εκδίδει περιοδικό σύγγραμμα με τον τίτλο «Αρχείον Πόντου», δημοσιεύει σε παραρτήματά του πρωτότυπες πραγματείες που αναφέρονται στον Πόντο και τους Έλληνες Ποντίους.

 

β) Προκηρύσσει διαγωνισμούς για γλωσσικές, λαογραφικές και ιστορικές μελέτες και ενισχύει σχετικές επιστημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων και τυχόν μελών της, με οικονομική αρωγή, έπαθλα και βραβεία.

 

γ) Οργανώνει επιστημονικά συνεργεία εφοδιασμένα με κατάλληλα όργανα, για τη συλλογή γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού κ. ά. υλικού, σύμφωνα με τους σκοπούς της, και αναθέτει τη μελέτη του υλικού αυτού στους ενδιαφερομένους επιστήμονες.

 

δ) Συλλέγει, διαφυλάσσει, συντηρεί και εκθέτει στο ιδιόκτητο κτήριο, στη Νέα Σμύρνη (Αγνώστων Μαρτύρων 73) με την επωνυμία «ΣΤΕΓΗ  ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ», τα κάθε είδους συγκεντρωνόμενα ιστορικά, λαογραφικά, γλωσσικά και πολιτιστικά κειμήλια, τα οποία αναφέρονται στον Πόντο και τους Έλληνες Ποντίους. Λειτουργεί για το σκοπό αυτό ιστορικό και λαογραφικό μουσείο με την επωνυμία «Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού».

 

ε) Συμμετέχει σε επιτροπές, εκθέσεις και συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν τα σχετικά θέματα έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με το σκοπό και το εν γένει έργο της Επιτροπής.

 

στ) Διατηρεί στη «Στέγη Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου» Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο, Μουσείο και ειδικές αποθήκες όλων των αντιτύπων των εκδόσεών της και των μη εκτεθειμένων κειμηλίων και διοργανώνει στις αίθουσες της «Στέγης» διαλέξεις, συμπόσια, σεμινάρια, εκθέσεις και κάθε είδους πνευματικές εκδηλώσεις οι  οποίες αποβλέπουν στη μελέτη, την έρευνα και την προώθηση των παραπάνω επιδιωκόμενων σκοπών της.

 

ζ) Μεριμνά για τη διάδοση του επιτελούμενου έργου της με την προβολή του από τα μέσα ενημέρωσης και με την ανάπτυξη κάθε μορφής δημοσίων σχέσεων και παρέχει στα αδελφά ποντιακά σωματεία και σε οποιαδήποτε μη ποντιακά σωματεία ή συλλόγους ή φορείς, οι οποίοι ασχολούνται και με τα Ποντιακά Γράμματα, τη συμπαράστασή της στις πνευματικές τους εκδηλώσεις όταν μπορεί και όταν ζητηθεί αυτή.

 

η) Απονέμει τιμητικές διακρίσεις (βραβεία), με ή χωρίς χρηματικό έπαθλο, σε πρόσωπα ή συλλογικά όργανα, τα οποία συμβάλουν στην ανάπτυξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού εν γένει του Ποντιακού Ελληνισμού ή διακρίνονται για την προσφορά τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

θ) Χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την απόκτηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διπλωμάτων σχετιζομένων πάντοτε με την ποντιακή εν γένει γραμματεία.

 

ι) Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό κατά τις επισκέψεις, ξεναγήσεις κλπ. στο Μουσείο και το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης παρέχονται δωρεάν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ,

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ,

ΜΕΛΗ ΑΡΩΓΑ

 

Άρθρο 3ο

 

α) Τα μέλη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα και αρωγά. Τακτικά μέλη είναι όσοι κατοικούν στην ελληνική επικράτεια και αντεπιστέλλοντα μέλη όσοι κατοικούν εκτός αυτής.

β) Τα τακτικά ή αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του και θεωρούνται εγγεγραμμένα με την καταβολή της συνδρομής τους. Τα τακτικά ή αντεπιστέλλοντα μέλη πρέπει να κατάγονται από τον Πόντο ή από Πόντιους γονείς ή να συνδέονται με συζύγους ποντιακής καταγωγής.

γ) Επίτιμοι πρόεδροι της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη ή μη της Επιτροπής, όσοι με την ηθική κυρίως και με κάθε άλλη συμβολή τους συνέτειναν στην εξύψωση και προβολή του έργου της Επιτροπής. Επίτιμος πρόεδρος εκλέγεται κάθε φορά μόνο ένας εν ζωή ευρισκόμενος. Ως προς την καταγωγή και προέλευση των επίτιμων προέδρων ισχύει ό,τι και για τα τακτικά ή αντεπιστέλλοντα μέλη. Οι επίτιμοι πρόεδροι δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου.

δ) Επίτιμα μέλη αναγορεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όσοι κατέχουν εξέχουσα θέση στα γράμματα, την επιστήμη και την κοινωνία και έχουν προάγει το έργο της Επιτροπής αδιακρίτως της προέλευσης και καταγωγής τους.

ε) Αρωγά μέλη είναι όσοι, με δήλωσή τους προς την Επιτροπή, προσφέρονται να ενισχύσουν οικονομικά το έργο της για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, με ορισμένο χρηματικό ποσό, το οποίο μπορεί να καταβάλλεται και περιοδικώς. Τα αρωγά  μέλη ανακηρύσσονται αντίστοιχα σε Δωρητές, Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες, όταν το σύνολο των  οικονομικών ενισχύσεών τους καλύπτει τα αντίστοιχα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 4ο

 

Κάθε μέλος μπορεί να αποσυρθεί οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή του, αφού καταβάλει τη συνδρομή του και τακτοποιήσει κάθε τυχόν οικονομική ή άλλη υποχρέωσή του.

 

Άρθρο 5ο

 

Το μέλος που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του επί τρία χρόνια ή τις εν γένει υποχρεώσεις του προς την Επιτροπή ή δείχνει ασυμβίβαστη διαγωγή προς τους σκοπούς της, διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία του επιδίδεται σε αντίγραφο ιδιοχείρως ή του αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

 

Κατά της απόφασης αυτής, το μέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσφύγει στην αμέσως πρώτη συνερχόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με έγγραφη αναφορά του και με την προσωπική παρουσία του σ’ αυτή να υποστηρίξει τις αντιρρήσεις του. Κατά της απόφασης της Γενικής αυτής Συνέλευσης παρέχονται στο διαγραφέν μέλος τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 6ο

 

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, από τα οποία τα εννέα (9) μέλη είναι αιρετά και τα δύο (2) εκλέγονται αριστίνδην. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους από τη συμπλήρωση κάθε τετραετίας, με μυστική ψηφοφορία, από τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα εκλεγόμενα αιρετά μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και υπό την προεδρία του προβαίνουν στην εκλογή δύο ακόμη αριστίνδην μελών με μυστική ψηφοφορία. Τα αριστίνδην εκλεγόμενα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι από αυτούς που υπέβαλαν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως παραπάνω απαρτίστηκε, συνέρχεται σε συνεδρίαση και καταρτίζεται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο, τον αρμόδιο για τις Δημόσιες Σχέσεις και τους ειδικούς εφόρους Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίου και Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει κάθε φορά, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Επιτροπής, και άλλους Εφόρους με ειδικά καθήκοντα.

 

Άρθρο 7ο

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τετραετής. Μαζί με τα εκλεγόμενα κάθε φορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη (επιλαχόντες). Όταν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε αποχωρήσει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται για αναπλήρωσή του το πρώτο από τα επιλαχόντα αναπληρωματικό μέλος κ.ο.κ.

 

Άρθρο 8ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί με την ευρεία έννοια την Επιτροπή. Φροντίζει, δηλαδή, για τα εν γένει συμφέροντα της Επιτροπής και την πραγμάτωση των σκοπών της. Αποφασίζει για τη διαχείριση της περιουσίας της γενικά, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, το οποίο είναι απαραίτητο για τις λειτουργικές ανάγκες της και αναθέτει με αμοιβή την εκτέλεση ορισμένων έργων σε ειδήμονες και εργολήπτες και συνάπτει συμφωνίες με κάθε τρίτο.

 

Άρθρο 9ο

 

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί διάφορα τμήματα με σκοπό τον καταμερισμό των επιμέρους εργασιών του, να συντάσσει τους κανονισμούς λειτουργίας τους καθώς και να καταργεί τα τμήματα αυτά και τους κανονισμούς τους και να συγκροτήσει νέα τμήματα ανάλογα με τις κάθε φορά λειτουργικές ανάγκες.

 

Στα τμήματα αυτά προΐσταται πάντοτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να στελεχώνονται από μέλη ή φίλους της Επιτροπής, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πάντοτε αφιλοκερδώς.

 

Άρθρο 10ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει 3μελή Συντακτική Επιτροπή, η οποία διευθύνει το εν γένει εκδοτικό έργο της Επιτροπής.

 

Η Επιτροπή αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από δύο ακόμα μέλη κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη και οπωσδήποτε όταν πρόκειται αυτή, ως ελλανόδικος Επιτροπή, να προκρίνει ή να βραβεύσει τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται.

 

Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή αυτή μπορούν να προέρχονται από τον πνευματικό κόσμο εν γένει, έστω και αν γενικά δεν ανήκουν στα μέλη της Επιτροπής.

 

Τα σχετικά με τη λειτουργία της Συντακτικής αυτής Επιτροπής καθώς και των ειδικών τμημάτων κανονίζονται με την κατάρτιση ειδικών κανονισμών. Μέχρι να καταρτιστούν οι κανονισμοί αυτοί, οι Επιτροπές και τα τμήματα λειτουργούν με τα όσα ισχύουν ως σήμερα.

 

Άρθρο 11ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν παρουσιάζεται ανάγκη ή το ζητήσουν από τον Πρόεδρο τρία τουλάχιστον μέλη του και θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρίστανται έξι τουλάχιστον μέλη του. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από την ιδιότητά του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 12ο

 

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών σε όλες τις σχέσεις του και απέναντι κάθε τρίτου εν γένει, δικαστικά και εξώδικα, και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και επάγει, δίνει και αντιπάγει όρκους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών, όπως σχετικώς ορίζονται στο οικείο κεφάλαιο. Υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα όλα τα εξερχόμενα και εκπορευόμενα από την Επιτροπή έγγραφα και μαζί με τον ταμία όλες τις εντολές ανάληψης χρημάτων από τις τράπεζες, οργανισμούς, ταχυδρομικά ταμιευτήρια, ταχυδρομεία, δημόσια ταμεία κτλ. καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

 

Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και όταν και αυτός απουσιάζει ο πρεσβύτερος από τους παρόντες.

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διευθύνει το επιστημονικό έργο της Επιτροπής και τα δημοσιεύματά της, μπορεί να αναθέτει ένα μέρος ή και το σύνολο των διοικητικών καθηκόντων που ανήκουν σ’αυτόν στον αντιπρόεδρο ή και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη διανυόμενη οικονομική χρήση.  Ο αντιπρόεδρος ή το μέλος που αποδέχεται και αναλαμβάνει τα εκχωρούμενα από τον πρόεδρο καθήκοντα υπέχει όλη την ευθύνη κατά την άσκησή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικώς με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

 

Άρθρο 13ο

 

Α) Ο γενικός γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Συντάσσει την αλληλογραφία, συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, κρατεί πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τα ανήκοντα στην Επιτροπή ή αποστελλόμενα χειρόγραφα ή βιβλία και λοιπά έγγραφα ή στοιχεία γενικά, τα οποία μαζί με τη σφραγίδα του Σωματείου φυλάσσει με προσωπική του ευθύνη.

 

Τον γενικό γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί βοηθός του γενικού γραμματέα για τις ανάγκες της Επιτροπής ένα μέλος του Δ.Σ. ή ένας έμμισθος υπάλληλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Τα καθήκοντα του βοηθού του γενικού γραμματέα προσδιορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργικότητας της Γραμματείας.

 

Β) Ο γενικός γραμματέας προΐσταται των Γραφείων της Επιτροπής (Γραμματείας) και του έμμισθου ή άμισθου προσωπικού τους. Οι εκδηλώσεις που δεν προέρχονται από τα συγκροτημένα τμήματα είναι υπό την παρακολούθηση των υπηρεσιών της Γραμματείας.

 

Άρθρο 14ο

 

Ο ταμίας κρατεί το Ταμείο της Επιτροπής, ενεργεί εισπράξεις εκδίδοντας τις αναγκαίες διπλότυπες αποδείξεις, κρατεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων, ενεργεί πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από το γεν. γραμματέα και τον πρόεδρο.

 

Ο ταμίας δεν δικαιούται να κρατεί στο Ταμείο μετρητά χρήματα περισσότερα από εκείνα που κάθε φορά ορίζονται από το νόμο, καταθέτοντας κάθε επιπλέον ποσό στο όνομα της Επιτροπής σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο ταμίας δικαιούται να κρατεί στο Ταμείο μετρητά χρήματα μέχρι 1.000 ευρώ, για τις τρέχουσες τακτικές και νόμιμες υποχρεώσεις της Επιτροπής και τα επιπλέον τα καταθέτει στο λογαριασμό της Επιτροπής, στην τράπεζα, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω.

 

Για τις έκτακτες ή απρόβλεπτες δαπάνες πάνω από 300 ευρώ συνολικά μηνιαίως εγκρίνει και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι δαπάνες μέχρι 300 ευρώ ενεργούνται με έγκριση του προέδρου. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται  κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες.

 

Οι αναλήψεις των χρημάτων, χρεογράφων και αξιών γενικά ενεργούνται, ύστερα από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  από τον ταμία ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από έμμισθο μόνιμο υπάλληλο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει προσωρινά ως αντικαταστάτη του ένα από τα μέλη του.

 

Άρθρο 15ο

 

Α) Ο γενικός έφορος φροντίζει για την περιουσία της Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό, εκτός από κάθε άλλο ενδεδειγμένο μέτρο ανάλογα με τις περιστάσεις, τηρεί το αρχείο με τους τίτλους της ακίνητης ιδιοκτησίας της Επιτροπής, ιδιαίτερο βιβλίο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (σκευών, επίπλων κλπ.) καθώς και βιβλίο αποθήκης των εκδόσεων της Επιτροπής (περιοδικών, παραρτημάτων, ανατύπων, δημοσιευμάτων κλπ), τη διακίνηση και διάθεση των οποίων παρακολουθεί και καταχωρίζει. Διατηρεί, επίσης, τα χειρόγραφα που αποστέλλονται κάθε φορά στην Επιτροπή και φροντίζει, επίσης, για τη φύλαξη των πάσης φύσεως αντικειμένων και κειμηλίων που περιέρχονται στην Επιτροπή.

 

Ακόμη ο γενικός έφορος αναλαμβάνει τη φροντίδα των ακινήτων που ανήκουν στην Επιτροπή και προβαίνει σε εκμισθώσεις τους, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας το Σωματείο στην κατάρτιση των μισθωτικών συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, παρίσταται στα αρμόδια δικαστήρια σε όλες τις τυχόν αναφυόμενες δίκες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία της Επιτροπής μεταξύ τρίτων γενικά ή και μισθωτών και λαμβάνει οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του Σωματείου και προβαίνει σε κάθε είδους δηλώσεις όπου σύμφωνα με το νόμο επιβάλλεται αυτό, όπως του Ν. 105/69, του Ν. 11/75 κ.ά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη του από άλλο μέλος του.

 

Β) Οι ειδικοί έφοροι των οποίων ο τομέας δραστηριότητας και ο αριθμός τους προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος, αναλαμβάνουν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μέρος των καθηκόντων του γενικού εφόρου ή και άλλων ακόμη καθηκόντων, τα οποία ανακύπτουν κάθε φορά, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής.

 

Άρθρο 16ο

 

Α) Ο αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις φροντίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην προβολή του έργου και τους σκοπούς της Επιτροπής και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν δεν παρίσταται στις εκδηλώσεις ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέσα στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητάς του, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε είδους πολιτιστικές, πνευματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες σχετίζονται με τους σκοπούς της Επιτροπής και φροντίζει έγκαιρα για τη συμμετοχή της Επιτροπής ή των τμημάτων της στις εκδηλώσεις αυτές.  Σε περίπτωση που καθυστερήσει η σύγκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις, ενημερώνει τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και αποφασίζουν από κοινού. Η απόφασή του αυτή καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση συνεντεύξεων ο αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις δίνει απαντήσεις σε γραπτό ερωτηματολόγιο τις οποίες εγκρίνει προηγουμένως το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες, αντικαθίστανται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

 

Άρθρο 17ο

 

Α) Το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και τον γενικό έφορο, μπορεί να συνέρχεται σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, για την παρακολούθηση της πορείας των αποφάσεων του Δ.Σ., που λαμβάνονται κάθε φορά. Οι αποφάσεις του προεδρείου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ένδειξη «Πρακτικό Προεδρείου».

 

Β) Στις συνεδριάσεις του προεδρείου προσκαλούνται και τα μέλη εκείνα που είναι επιφορτισμένα με ειδικά καθήκοντα, για πληρέστερη ενημέρωση του προεδρείου και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των αποφασισθέντων.

 

 

Άρθρο 18ο

 

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς και τις κυρώσεις των νόμων που ισχύουν κάθε φορά.

 

Β) Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης κάποιου νόμου ή διάταξης του Καταστατικού του Σωματείου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη συνεδρίασή του αμέσως μόλις παρουσιαστεί τέτοιο ζήτημα ή εφόσον για τέτοιο θέμα το ζητήσει ένα μέλος του Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε μυστική ψηφοφορία, αποφαίνεται στην αρχή αν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του μέλους που υπέπεσε στην παράβαση.

 

Στην ψηφοφορία αυτή δεν συμμετέχει το κρινόμενο μέλος. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει την υπόθεση στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία, στην προκειμένη περίπτωση, ενεργεί ως πειθαρχικό όργανο του Σωματείου και διερευνά ελεύθερα για τη διαπίστωση των παραβάσεων που καταγγέλλονται. Σε περίπτωση που το κρινόμενο μέλος υπέπεσε σε κάποια παράβαση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή του την πειθαρχική ποινή που πρέπει να επιβληθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

 

Οι πειθαρχικές ποινές ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας είναι: α) παρατήρηση, β) επίπληξη και γ) μομφή, η οποία συνεπάγεται οπωσδήποτε την απομάκρυνση του μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε και αναπληρώνεται η θέση του. Κατά της απόφασης αυτής, το μέλος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία κρίνει αμετάκλητα για το θέμα αυτό.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Καταστατικού, η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να διαγράψει το κρινόμενο μέλος με αιτιολογημένη απόφασή του. Κατά της απόφασης αυτής το διαγραφέν μέλος δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του που του παρέχει ο Νόμος.

 

Γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν, με αμοιβή, εξαρτημένη εργασία στην Επιτροπή ή να συνάπτουν με αυτήν συμβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη λήψη αμοιβής με προσφορά κάθε είδους υπηρεσίας ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιαδήποτε άλλη παροχή προς την Επιτροπή. Με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του Αστικού Κώδικα «περί εντολής» ως προς τις δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται αυτά αποζημίωση για ημεραργίες λόγω απασχολήσεώς τους σε υποθέσεις του Σωματείου μόνο όταν προσφέρουν στην Επιτροπή επιστημονικές εργασίες που σχετίζονται με τους σκοπούς που επιδιώκει η Επιτροπή ή μετέχουν σ’ αυτές που καθορίζονται από το άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού ή όταν επιμελούνται για την ταξινόμηση του αρχείου και του υλικού των εκδόσεων της Επιτροπής, του μουσειακού υλικού καθώς και για τη διάθεση και διαχείρισή τους, ή όταν απασχολούνται στη συγκέντρωση γλωσσικού, λαογραφικού, ιστορικού και μουσειακού υλικού που αφορά τον Πόντο και τους Έλληνες Ποντίους, όταν ανατίθεται σ’ αυτά από το Διοικητικό Συμβούλιο, τέτοιας φύσεως απασχόληση ή όταν εκπροσωπούν την Επιτροπή σε Συνέδρια στα οποία η παρουσία της Επιτροπής κρίνεται επιβεβλημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Ετήσιες Τακτικές Συνελεύσεις των μελών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, όταν υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός, πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτόν ειδικό κονδύλιο για τέτοιες αποζημιώσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 19ο

 

A) Κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου τα τακτικά μέλη καλούνται, με προσωπικές προσκλήσεις, σε ετήσια Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση, που στέλνεται πριν από πέντε (5) ημέρες, πρέπει να αναφέρει την ημέρα, τον τόπο, την ώρα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνέλευσης.

 

Στη Συνέλευση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει λόγο των πεπραγμένων διά του γενικού γραμματέα και διά του ταμία εκθέτει την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής, υποβάλλει τον Ισολογισμό του έτους που έληξε και τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, η δε Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει Έκθεση στη Γενική Συνέλευση για τον ταμειακό έλεγχο που διενήργησε και προτείνει ό,τι, κατά την κρίση της , θεωρεί απαραίτητο.

 

Στο τέλος κάθε τετραετίας η Γενική Συνέλευση διενεργεί και αρχαιρεσίες. Από τους πλειοψηφήσαντες στις εκλογές οι εννέα (9) πρώτοι και τα δύο (2) αριστίνδην εκλεγόμενα μέλη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχόμενης τετραετίας, οι δε αμέσως τρεις (3) επιλαχόντες χαρακτηρίζονται κατά σειρά αναπληρωματικοί.

 

Β) Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως όταν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει ανάγκη ή εφόσον το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, τα οποία καθορίζουν στην αίτησή τους και τα θέματα για τα οποία ζητούν τη σύγκλησή της.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσθέσει στην Ημερήσια Διάταξη της έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης και άλλα θέματα προς συζήτηση, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

 

Άρθρο 20ο

 

Α) Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν ο Νόμος ορίζει ειδική πλειοψηφία.

 

Αντεπιστέλλοντα μέλη που παρεπιδημούν στην Αθήνα δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται σ’ αυτήν τα μισά και πλέον του ενός από τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για δεύτερη φορά, ύστερα από οκτώ (8) ημέρες, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε οσοιδήποτε και αν είναι οι παρόντες θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

 

Β) Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, προΐσταται πρόεδρος που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα παριστάμενα στη συνέλευση μέλη. Έργο του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης είναι η διεύθυνση των συζητήσεων της συνέλευσης, η ευταξία της και η τήρηση της ημερήσιας διάταξης.

 

Μαζί με τον πρόεδρο κατά την έναρξη της συνεδρίας εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία ένας γραμματέας της συνέλευσης για την τήρηση των πρακτικών και δύο συνυπογράφοντα μέλη τα οποία προσυπογράφουν τα πρακτικά που καταχωρίστηκαν στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Η τυχόν μη υπογραφή των πρακτικών από εκείνους που έχουν υποχρέωση να τα υπογράψουν δεν βλάπτει το κύρος τους, εκτός αν αποδειχτεί ότι αυτά πλαστογραφήθηκαν.

 

Γ) Κάθε φορά που πρόκειται να διεξαχθεί ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση και πάντοτε όταν πρόκειται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δύο μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η υποβοήθηση του προεδρείου της Συνέλευσης στο στάδιο της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί και η έκδοση των αποτελεσμάτων της, με τη σύνταξη ειδικού πρακτικού που καταχωρίζεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που διενεργούνται αρχαιρεσίες το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αναρτά πίνακα ονομάτων υποψήφιων για το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον εννέα (9) από τα μέλη της Επιτροπής και για την Εξελεγκτική Επιτροπή τουλάχιστον τριών (3) μελών της.

 

Δ) Οι εκλεγόμενοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης κτλ. δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που λογοδοτεί ή απέρχεται ούτε υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 21ο

 

Κατά την ανά τετραετίαν τακτική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, κατά την οποία γίνονται αρχαιρεσίες, εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, για τον έλεγχο της οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε οικονομικού έτους, η οποία υποβάλλει έγγραφη έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση του επόμενου έτους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Άρθρο 22ο

 

Οι πόροι της Επιτροπής διακρίνονται σε γενικούς, ειδικούς και έκτακτους.

 

Α) Γενικοί πόροι της Επιτροπής είναι:

1) Η ετήσια συνδρομή των μελών από 20 ευρώ, η οποία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξομειώνεται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες.

2) Οι έκτακτες εισφορές οι οποίες επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιτίας έκτακτων συνθηκών.

 

Β) Ειδικοί πόροι της Επιτροπής είναι:

1) Η όποια οικειοθελής συνεισφορά για την έκδοση του περιοδικού συγγράμματος «Αρχείον Πόντου», των Παραρτημάτων του και των λοιπών εκδόσεων της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.

2) Τα κάθε είδους έσοδα που προέρχονται από την οποιαδήποτε δραστηριότητα της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και της ακίνητης περιουσίας αυτής.

 

Γ) Έκτακτοι πόροι είναι:

1) Οι δωρεές (μόνο εφόσον είναι επώνυμες), κληρονομίες ή κληροδοσίες που καταλείπονται υπέρ της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, αποδεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι οικονομικές ενισχύσεις που προσφέρονται από τα αρωγά μέλη.

3) Οι χορηγίες από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4) Κάθε έσοδο που δεν καθορίζεται ειδικά και μπορεί να αποτελέσει, σύμφωνα με το νόμο, πόρο της Επιτροπής.

 

Άρθρο 23ο

 

Όποιος προσφέρει στην Επιτροπή 1.500 ευρώ και άνω (1501) γράφεται ως Δωρητής, όποιος προσφέρει 10.000 ευρώ και άνω (10.001) Ευεργέτης και όποιος προσφέρει 30.000 ευρώ και άνω (30.001) Μέγας Ευεργέτης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 24ο

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν το κτήριο της «Στέγης Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου» και γενικά ο εξοπλισμός του  (κειμήλια, βιβλιοθήκη, έπιπλα και σκεύη) να αποτελέσει ανεξάρτητη περιουσία, διακεκριμένη και αυτοτελή, για την προικοδότηση Πνευματικού Ιδρύματος Μελέτης και Έρευνας του Ποντιακού Ελληνισμού και των Ποντίων Ελλήνων, το οποίο θα συσταθεί. Οι σκοποί της σύστασής του δεν θα αφίστανται από τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και θα διοικείται από Συμβούλιο που εκλέγεται από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με τους όρους γενικά που θα αποφάσιζε η Γενική Συνέλευση για τη σύσταση του ιδρύματος αυτού. Η Γενική αυτή Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα ¾ των ταμειακώς εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, και αποφασίζει με την πλειοψηφία των ¾ των μελών που παρευρίσκονται.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 25ο

 

Α) Το κτήριο της «Στέγης Κειμηλίων του Ελληνισμού του Πόντου», με τον εν γένει εξοπλισμό του, όπως προσδιορίζεται στο 24ο άρθρο προκειμένου να συσταθεί ως ίδρυμα, αν διαλυθεί η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, περιέρχεται στο Ιερό Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά που εδρεύει ως Μετόχιο στην Καστανιά Βέροιας, υπό τον όρο ότι θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το σκοπό της πραγμάτωσης των επιδιώξεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος καταστατικού. Η διοίκησή του ανατίθεται σε πενταμελή Επιτροπή που εκλέγεται από το «Κοινό των Ποντίων», κατά τις εκάστοτε συνόδους του, από πρόσωπα που κατοικούν στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Στη Στέγη Κειμηλίων θα φυλάσσονται οι αδιάθετοι τόμοι του «Αρχείου Πόντου» και των Παραρτημάτων του και οι λοιπές εκδόσεις της Επιτροπής, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του οριζόμενου παρακάτω κληροδόχου Ιδρύματος.

 

Β) Η υπόλοιπη περιουσία της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, οι αδιάθετοι τόμοι του «Αρχείο Πόντου», των Παραρτημάτων του και οι υπόλοιπες εκδόσεις της Επιτροπής καθώς και τα συγγραφικά δικαιώματα των μέχρι τότε εκδόσεων εν γένει του Αρχείου, περιέρχονται στο Σωματείο υπό την επωνυμία «Μέριμνα Ποντίων Κυρίων», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, για εκμετάλλευση για τις ανάγκες των θυγατρικών του Ιδρυμάτων.

 

Άρθρο 26ο

 

Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών σε Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από τα μισά τουλάχιστον μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 27ο

 

Η Επιτροπή διαθέτει σφραγίδα που φέρει στη μέση μονοκέφαλο αετό και γύρω την επιγραφή «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1927».

 

Άρθρο 28ο

 

Καθετί που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους περί σωματείων και των σχετικών με αυτά διατάξεων.

 

Άρθρο 29ο

 

Όλες οι διατάξεις του τροποποιούμενου Καταστατικού θα ισχύουν ευθύς μετά την έγκριση από το Πρωτοδικείο, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη νέα αριθμητική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκείνων που αναφέρονται στη θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίες θα ισχύουν μετά τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 30ο

 

Το παρόν Καταστατικό που τροποποιήθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2014 κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, όπως παραπάνω, και αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα μαζί με το παρόν.

 

Ακριβής κωδικοποίηση του Καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών», με τις τροποποιήσεις, αναπροσαρμογές και συμπληρώσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2014, του προηγούμενου ισχύοντος καταστατικού.

 

                                                                                    Νέα Σμύρνη 16 Μαρτίου 2014

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Χρήστος Γαλανίδης

 

 

 

 

Για τη Γενική Συνέλευση

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Θεόφιλος Καστανίδης                                                                  Ευσταθία Τομπουλίδη

 

 

 


 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 

 

Κεφ. Α. - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 

Άρθρο 1

 

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στηριζόμενη σε σχετικές με τους σκοπούς και επιδιώξεις διατάξεις του Καταστατικού της, καθιερώνει και απονέμει, κατ’ έτος ή περιοδικώς, βραβεία, με ή χωρίς χρηματικό έπαθλο, σε:

 

α) Πρόσωπα αδιακρίτως καταγωγής και εθνικότητας, τα οποία ασχολούνται με την έρευνα, μελέτη και δημοσίευση ιστορικού, λαογραφικού, γλωσσικού κ.ά. υλικού που αφορά στον Πόντο και στον Ποντιακό Ελληνισμό γενικά.

 

β) Πρόσωπα ή συλλογικά όργανα τα οποία με την εν γένει πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική κτλ. δράση τους αναδεικνύουν και προβάλλουν κατά τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο επιτεύγματα του Ποντιακού Ελληνισμού.

 

γ) Πρόσωπα ποντιακής καταγωγής τα οποία, με τις εξαίρετες επιδόσεις τους στην επιστήμη, στα γράμματα και τις τέχνες γενικώς ή με τις διακεκριμένες υπέρ του κοινωνικού συνόλου προσφορές τους, τιμούν την ελληνική πατρίδα και την ποντιακή καταγωγή τους, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή.

 

 

Κεφ. Β. - ΕΙΔΗ ΒΡΑΒΕΊΩΝ

 

Άρθρο 1

 

Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών καθιερώνει τα εξής είδη βραβείων, οι τίτλοι των οποίων φέρουν τα ονόματα επιφανών αυτής ανδρών:

 

α) Βραβείο του από Τραπεζούντος Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσάνθου, Ακαδημαϊκού, πρώτου προέδρου της Ε.Π.Μ. (1927-1949).

 

Απονέμεται σε πρόσωπα που δημοσιεύουν αξιόλογες επιστημονικές εργασίες, σχετικές με τη θεολογική και εκκλησιαστική ιστορία του Πόντου.

 

β) Βραβείο Αρχιμανδρίτη Άνθιμου Παπαδόπουλου, γλωσσολόγου, δεύτερου προέδρου της Ε.Π.Μ. (1949-1962).

 

Απονέμεται σε πρόσωπα που ασχολούνται με την έρευνα, μελέτη και δημοσίευση επιστημονικών γλωσσικών εργασιών σχετικών με την ποντιακή διάλεκτο.

 

γ) Βραβείο Οδυσσέα Λαμψίδη, ιστορικού-βυζαντινολόγου, τρίτου προέδρου της Ε.Π.Μ. (1962-1990).

 

Απονέμεται σε πρόσωπα που ασχολούνται με την έρευνα, μελέτη και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σχετικών με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό εν γένει του Πόντου και των Ποντίων Ελλήνων.

 

δ) Βραβείο Απόστολου Σουμελίδη, γεωφυσικού επιστήμονα, διακεκριμένου μέλους και μεγάλου ευεργέτου της Ε.Π.Μ.

 

Απονέμεται σε πρόσωπα ή συλλογικά όργανα τα οποία με την εν γένει πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική κτλ. δράση τους αναδεικνύουν και προβάλλουν σοβαρώς επιτεύγματα και επιδόσεις των Ελλήνων Ποντίων.

 

ε) Βραβείο Ισαάκ Λαυρεντίδη, νομικού, διακεκριμένου μέλους και ευεργέτου της Ε.Π.Μ.

 

Απονέμεται σε πρόσωπα ποντιακής καταγωγής τα οποία διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην επιστήμη, στα γράμματα και στις τέχνες γενικώς ή διακρίνονται για την προσφορά τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

 

 

Κεφ. Γ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 

Άρθρο 1

 

Η επιλογή των προς βράβευση προσώπων ή συλλογικών οργάνων γίνεται οίκοθεν από την Ε.Π.Μ. ή κατόπιν προτάσεων υπό τρίτων. Αυτοπροτεινόμενοι αποκλείονται.

 

Άρθρο 2

 

Για την οίκοθεν επιλογή και απονομή βραβείων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α) Το Δ.Σ. της Ε.Π.Μ. στην πρώτη και στην αρχή κάθε χρόνου συνεδρία του αναθέτει σε τριμελή ειδική Επιτροπή το έργο της επιλογής και αξιολόγησης των προς βράβευση προσώπων ή συλλογικών οργάνων.

 

β) Η Επιτροπή αυτή, ύστερα από επισταμένη έρευνα και μελέτη, επιλέγει και αξιολογεί τα προς βράβευση πρόσωπα ή συλλογικά όργανα, λαμβάνοντας υπόψη της  πρωτίστως και ιδιαιτέρως τους συνεργάτες της Ε.Π.Μ. και του περιοδικού συγγράμματος «Αρχείου Πόντου». Καταρτίζει, προς τούτο, πίνακα για κάθε είδος βραβείου χωρισιά. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται πλείονα του ενός πρόσωπα ή συλλογικά όργανα με αξιολογική σειρά. Εισάγει εν τέλει τους καταρτισθέντες πίνακες στο Δ.Σ. εντός τετράμηνου από της ανατεθείσης εις αυτήν σχετικής εντολής από του Δ.Σ.

 

γ) Το Δ.Σ. της Ε.Π.Μ. συνερχόμενο σε ειδική συνεδρία, κατά μήνα Μάιο, αποφασίζει για την εκλογή των προς βράβευση προσώπων ή συλλογικών οργάνων, αφού λάβει υπόψη του τους συνταχθέντες σχετικούς πίνακες υπό της Επιτροπής και τις σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις της. Η απόφαση λαμβάνεται με ομοφωνία, αν είναι δυνατόν, ελλείψει δε αυτής,  με απόλυτη πλειοψηφία.

 

δ)  Το Δ.Σ. ευθύς αμέσως ανακοινώνει εγγράφως στα πρόσωπα ή συλλογικά όργανα την απόφασή του για τη βράβευσή τους και ζητεί από αυτά να απαντήσουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την αποδοχή ή μη του βραβείου.

 

Άρθρο 3

 

Για την απονομή βραβείων κατόπιν προτάσεων υπό τρίτων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α) Το Δ.Σ. της Ε.Π.Μ. στην αρχή κάθε χρόνου δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο την απόφασή του για την απονομή βραβείων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του Κανονισμού, και ζητεί την υποβολή σχετικών προτάσεων εντός τριμήνου το αργότερο. Πέρα από την οριζόμενη ημερομηνία, δηλαδή μέχρι τέλος του  μηνός Μαρτίου, ουδεμία πρόταση λαμβάνεται υπόψη.

 

β) Προτάσεις για τη βράβευση δικαιούται να υποβάλλει κάθε Έλληνας πολίτης ή ομάδα πολιτών ή συλλογικός φορέας.

 

γ) Η πρόταση πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται στο είδος των βραβείων και να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη έκθεση για την προσωπικότητα και το έργο του προτεινόμενου προσώπου ή συλλογικού οργάνου.

 

δ) Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να προταθεί για περισσότερα του ενός βραβεία. Στην περίπτωση που για το ίδιο πρόσωπο υπάρξουν και άλλες προτάσεις για την απονομή διαφορετικού είδους βραβείου, τότε το Δ.Σ. αποφασίζει ποιο από τα προτεινόμενα βραβεία θα λάβει ο προτεινόμενος, εφόσον βέβαια συγκεντρώνει τα προς βράβευση προσόντα.

 

ε) Τις υποβαλλόμενες προτάσεις συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί η προς τούτο οριζόμενη από το Δ.Σ. Επιτροπή, η οποία καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατά είδος βραβείου και εισάγει τούτους στο Συμβούλιο μέχρι τέλος του μηνός Απριλίου.

 

στ) Το Δ.Σ. συνερχόμενο σε ειδική συνεδρία και λαμβάνοντας υπόψη του τους υποβληθέντες πίνακες και τις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής, επιλέγει με απόφασή του, τα προς βράβευση πρόσωπα ή συλλογικά όργανα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα σχετικά διαλαμβάνονται στην παρ. γ’ και δ’ του άρθρ. 2 του ΚΕΦ. Γ’ του παρόντος Κανονισμού.

 

 

ΚΕΦ. Δ. - ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΒΡΑΒΕΙΩΝ  ΜΕ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΕΠΑΘΛΟ

 

1. Τα χορηγούμενα βραβεία από την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών έχουν κατά βάση ηθικό χαρακτήρα.

 

2. Σε περίπτωση που πρόσωπα, οργανισμοί ή άλλοι φορείς, επιθυμούν να ενισχύσουν χρηματικώς τα βραβευόμενα πρόσωπα, τότε καλούνται οι χορηγοί αυτοί να δηλώσουν εγγράφως το ποσό και το είδος του βραβείου που προτίθενται να χρηματοδοτήσουν. Το δηλούμενο ποσό, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 3.000 ευρώ, κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Μ. εντός του πρώτου τριμήνου του αρχομένου έτους.

 

3. Οίκοθεν νοείται ότι οι χορηγοί δεν μπορούν να είναι από τα προτεινόμενα προς βράβευση πρόσωπα ή συλλογικά όργανα.

 

ΚΕΦ. Ε. - ΤΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 

1. Η τελετή απονομής των βραβείων γίνεται ενός του τελευταίου μηνός (Δεκέμβριος) του έτους. Προσλαμβάνει δε αυτή επίσημο χαρακτήρα με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, των πνευματικών και επιστημονικών  ιδρυμάτων, των σωματείων, συλλόγων κτλ. καθώς και όλων των μελών της Ε.Π.Μ.

 

2. Κατά την τελετή ο Πρόεδρος της Ε.Π.Μ. κάνει μια σύντομη εισαγωγική ομιλία. Ακολούθως ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Π.Μ. καλεί το βραβευόμενο πρόσωπο να παραλάβει το βραβείο από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Μ., ενώ πριν από την απονομή,  διαβάζει σύντομο βιογραφικό σημείωμα για το βραβευόμενο πρόσωπο και το επιστημονικό του έργο.

 

3. Το βραβείο είναι επίχρυσο μετάλλιο με το έμβλημα της Ε.Π.Μ., ήτοι τον μονοκέφαλο αετό (ο τύπος της Σινώπης), επί της μιας όψεως και επί της άλλης το είδος του βραβείου και το όνομα του βραβευόμενου. Το μετάλλιο συνοδεύεται από περγαμηνή στην οποία αναγράφεται επίσης το είδος βραβείου και το όνομα του βραβευόμενου. Η περγαμηνή υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα  της Ε.Π.Μ.

 

4. Στο βραβευόμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο ανακοινώνεται, κατά την απονομή, και το τυχόν χρηματικό έπαθλο και το όνομα του χορηγού.