Αναζήτηση φωτογραφιών ανά ...
.
περιγραφή:
.
δωρητή:
τόπο: χρόνο:
   
 
   
 
 
 
 
 
 

* ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό που παρέχεται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην ΕΠΜ ή στον αρχικό δημιουργό του υλικού. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στο παρόν, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, προβολή, ανάρτηση ή μετάδοση του υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων –ενδεικτικά– ηλεκτρονικών μέσων, μηχανικών μέσων, φωτοαντιγραφής, εγγραφής, ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΠΜ ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Παραχωρείται άδεια για την προβολή, αντιγραφή, διανομή και λήψη του υλικού που υπάρχει στον παρόντα Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθεί το υλικό και ότι θα διατηρηθούν όλες οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων θεμάτων αποκλειστικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο υλικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια της ΕΠΜ, η δημιουργία ειδώλων του υλικού που περιέχεται στον παρόντα Ιστότοπο σε άλλους διακομιστές. Αυτή η άδεια παύει αυτομάτως να ισχύει, αν παραβιαστούν οποιοιδήποτε από τους παρόντες όρους ή προϋποθέσεις. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τη νομοθεσία περί απορρήτου και δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων, καθώς και τους κανονισμούς και τις διατάξεις περί επικοινωνιών.
Τα βιβλία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων