Σιγίλια

 

Α. Οι μεταλλωρύχοι της Χαλδίας

και τα εκκλησιαστικά προνόμια της περιοχής.

                (ΕΠΜ, χρφ. 7, 2, 11)

 

Β. Εκλογές αρχιεπισκόπων.

Οι πράξεις εκλογής των αρχιεπισκόπων Χαλδίας και Χεροιάνων υπογράφονται από τον εκάστοτε πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και την Ιερά Σύνοδο, αναφέρονται στις αρετές του νεοεκλεγέντα και περιγράφουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

                (ΕΠΜ, χρφ. 5, 4, 13)

 

 

1 - 5

6