Οι Πόντιοι διανοούμενοι στην Ελλάδα

 

Τα πλούσια στοιχεία παιδείας και πνευματικής καλλιέργειας που οι Πόντιοι είχαν αναπτύξει στην πατρίδα τους βρήκαν σύντομα πρόσφορο έδαφος, για να ενσωματωθούν στην Ελλάδα. Εφοδιασμένοι με την άριστη εκπαίδευση των σχολείων του Πόντου, οι Πόντιοι διανοούμενοι διείσδυσαν και διακρίθηκαν από τα πρώτα κιόλας χρόνια στους χώρους των επιστημών και της τέχνης, της πολιτικής και του συνδικαλισμού, συμμετέχοντας ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

 

 

1 - 5

6 - 8