Οι Πόντιοι της Ρωσίας

 

Η χριστιανική Ρωσία ήταν πάντα για τους Έλληνες Ποντίους η γειτονική προστάτρια δύναμη, όπου κατέφευγαν στις δύσκολες περιόδους των διωγμών, αλλά και για αναζήτηση καλύτερων όρων ζωής. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης και μετά, στα χρόνια των ρωσοτουρκικών πολέμων (1828-1829 και 1877-1878), οι Πόντιοι βρίσκονταν πάντα στο πλευρό των Ρώσων, διατηρώντας την κρυφή ελπίδα ότι η φίλη Ρωσία θα τους απαλλάξει κάποτε από τους Οθωμανούς. Έτσι, με κάθε υποχώρηση των Ρώσων, ακολουθούσαν ομαδικές μεταναστεύσεις Ποντίων στο ρωσικό έδαφος, για να αποφύγουν τα τουρκικά αντίποινα.

 

 

1 - 5

6 - 10

11 - 15