Κοινοτική δράση

 

Ο θεσμός της θρησκευτικής κοινοτικής αυτοδιοίκησης που ίσχυε στο οθωμανικό κράτος επέτρεψε τη συσπείρωση των ελληνικών κοινοτήτων και τη συνέχιση της ελληνικής παράδοσης και παιδείας. Οι Έλληνες Πόντιοι διατήρησαν την κοινοτική οργάνωση κατά εκκλησιαστικές επαρχίες με ανώτατο άρχοντα το μητροπολίτη, που με τη συμβολή αιρετού σώματος αντιπροσώπων είχε την ευθύνη για την ορθόδοξη κοινότητα της περιοχής του.

 

 

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 18