Αστική ανάπτυξη του Πόντου 19.-20.αι

 

Στα μέσα του 19. αι. η οθωμανική αυτοκρατορία, πιεζόμενη από τη Ρωσία και τις Μεγάλες Δυνάμεις, υποχρεώθηκε να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στο πολίτευμα και τη διοίκηση. Τα σουλτανικά διατάγματα Τανζιμάτ του 1839, Χάτι Χουμαγιούν του 1856 και το σύνταγμα του 1876 επαγγέλλονταν ισοτιμία και ισοπολιτεία για όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας.

 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, έστω και εάν δεν πραγματοποιήθηκαν όλες, ήταν ευεργετικές για τους Έλληνες του Πόντου. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας είχε ως αποτέλεσμα τη φανέρωση χιλιάδων κρυπτοχριστιανών και την ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου. Η παιδεία αναπτύχθηκε έντονα με την ίδρυση εκατοντάδων ελληνικών σχολείων σε όλο τον Πόντο. Η Μαύρη Θάλασσα άνοιξε στο δυτικό εμπόριο και τα λιμάνια του Πόντου κατακλύστηκαν από ευρωπαϊκά πλοία με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του εμπορίου, την οικονομική ευημερία, αλλά και τον εξευρωπαϊσμό στον τρόπο ζωής, την ενδυμασία και τα κοινωνικά πρότυπα των Ποντίων αστών.

 

 

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25