Αγροτικές ασχολίες

 

Οι αγροτικές ασχολίες των Ελλήνων του Πόντου ήταν ποικίλες. Η γεωργία και η κτηνοτροφία προηγούνταν, ως προς την οικονομική σημασία και απασχόληση και ακολουθούσαν η αλιεία και η υλοτομία. Λεφτοκάρα (φουντούκια) και χαψία (είδος γαύρου), καπνός και βούτορον, ήταν τα αντιπροσωπευτικά προϊόντα του Πόντου, καρποί του μόχθου ανδρών και γυναικών που κόπιαζαν με πρωτόγονα συνήθως μέσα. Ανακούφιση στην κουραστική ατομική τους προσπάθεια αποτελούσε – και αποτελεί ακόμη – η αργατία, η οικιοθελής, ομαδική, ταυτόχρονη προσφορά προσωπικής εργασίας για τη διευκόλυνση των συνεργαζόμενων αγροτών. Ο θεσμός αυτός συνεργασίας και αλληλοβοήθειας αποτελεί χαρακτηριστικό πολιτισμικό στοιχείο των Ελλήνων του Πόντου και η ιδέα του εκφράζεται στην παροιμία : «Με τοι πολλούς η δουλεία ‘κ’ έχ’ νεγκασίαν».

 

 

 

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 18