Μουσείο

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Ο Πόντος στην αρχαιότητα

 

Ο Βυζαντινός Πόντος : Ακρίτες της Αυτοκρατορίας

 

Η Αυτοκρατορία Τραπεζούντας

 

Τουρκοκρατούμενος Πόντος 16ος - 19ος αι.

 

Ο Πόντος σταθμός εμπορίου της Ανατολής

 

Χαλδία - Τα μεταλλεία του Πόντου

 

Ο χριστιανισμός στον Πόντο

 

Σιγίλια

 

Τα μοναστήρια του Πόντου

 

Θρησκευτική λατρεία

 

Αγροτική κατοικία

 

Αγροτικές ασχολίες

 

Μουσικοχορευτική παράδοση

 

Γυναικεία ενδυμασία

 

Ανδρική ενδυμασία

 

Το λουτρό

 

Αστική ανάπτυξη του Πόντου 19.-20.αι

 

Πόντιοι αστοί και ευρωπαϊκή μόδα

 

Το παιδί

 

Η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας

 

Η ελληνική εκπαίδευση στον Πόντο

 

Ο Καπτάν Γιώργης Κωνσταντινίδης

 

Κοινοτική δράση

 

Θέατρο

 

Οι Πόντιοι της Ρωσίας

 

Η Ρωσική κατάληψη της Τραπεζούντας

 

1914 -1922

 

Ξεριζωμός και προσφυγιά

 

Η εγκατάσταση των Ποντίων στην Ελλάδα

 

Διατήρηση και συνέχεια των παραδόσεων στη νέα πατρίδα

 

Οι Πόντιοι διανοούμενοι στην Ελλάδα

 

Δωρητές κειμηλίων, χορηγοί

.

.

.