Άλλες Πληροφορίες


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  «ΑΡΧΕΙΟΝ  ΠΟΝΤΟΥ»

 

 

1. Στο περιοδικό «Αρχείον Πόντου» δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες ιστορικού, λαογραφικού, γλωσσικού και αρχαιολογικού περιεχομένου, καθώς και συλλογές γλωσσικού ή λαογραφικού υλικού. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στον Πόντο και τους Πόντιους.

 

2. Η έκταση των εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 δακτυλογραφημένες σελίδες (Γραμματοσειρά Times New Roman μέγεθος 12). Σε περίπτωση ερευνητικής εργασίας ο αριθμός των σελίδων μπορεί να είναι μεγαλύτερος και θα κριθεί ανάλογα από τη Συντακτική Επιτροπή.

 

3. Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκρισίες έργων που έχουν σχέση με τον Πόντο.

 

4. Κείμενα στην ποντιακή διάλεκτο καταγράφονται σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθεί το περιοδικό [Α.Π. 47 (1996-97) σ. 210-226].

 

5. Η γλώσσα των δημοσιευμάτων είναι ελληνική ή ξένη. Η ελληνική είναι δημοτική ή καθαρεύουσα, σε μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα, κατά την προτίμηση του συγγραφέα.

 

6. Τριμελής Συντακτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών καθώς και της σειράς καταχώρησής τους σε κάθε τόμο. Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

7. Διευθυντής του περιοδικού είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος είναι και ο εκδότης του και ο υπεύθυνος σύμφωνα με τον Νόμο.

 

8. Στους συνεργάτες του περιοδικού δεν παρέχεται χρηματική αποζημίωση. Ο συγγραφέας παραχωρεί στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών το δικαίωμα της σύνθεσης, εκτύπωσης και αποκλειστικής διακίνησης του έργου του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ ο ίδιος παραμένει κάτοχος του πνευματικού δικαιώματος του έργου, όπως ορίζει ο νόμος 2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων».

α) Στους συγγραφείς των άρθρων του «Αρχείου Πόντου» χορηγούνται δέκα (10) ανάτυπα της εργασίας τους δωρεάν ή η εργασία τους σε ηλεκτρονική μορφή και ένας (1) τόμος του «Αρχείου Πόντου», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εργασία.

β) Στους συγγραφείς των Παραρτημάτων του «Αρχείου Πόντου» χορηγούνται είκοσι (20) βιβλία δωρεάν.

 

 9. Το περιοδικό ανταλλάσσεται με όμοια ελληνικά ή ξένα περιοδικά.

 

10. Τα μέλη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους καθώς και τα επίτιμα και αρωγά μέλη παραλαμβάνουν δωρεάν κάθε τόμο του «Αρχείου Πόντου».

 

 

11. Κάθε αίτηση που αφορά το περιοδικό ή άλλη έκδοση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών απευθύνεται στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, οδός Αγνώστων Μαρτύρων 73, Τ.Κ. 17123, Νέα Σμύρνη και e-mail: info@epm.gr. 

 

12. Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται.

 

13. Τα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις του συγγραφέα τους.

 

 

 


Το «Αρχείον Πόντου» ανταλλάσσεται με :

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΟΣ, Αθήνα

BALKAN  STUDIES, Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κέρκυρα

ΔΕΛΤΙΟ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ, Αθήνα

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ, Ναύπλιο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Hράκλειο Κρήτης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΚΟΥΦΑΣ», Άρτα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Θεσσαλονίκη

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ, Αθήνα

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ, Αθήνα

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ, Αθήνα

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ, Λευκωσία, Κύπρος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  Παν/μίου Αθηνών, Ζωγράφου

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Θεσσαλονίκη

ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΙ, Αθήνα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, Αθήνα

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ, Αθήνα

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ, Αθήνα

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Αθήνα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ, Αθήνα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Αθήνα

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΤΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη

 

ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ, Venezia

ANALECTA  BOLLANDIANA, Bruxelles

BAZMAVEP, Venise

BYZANTINOSLAVICA, Praha

BYZANTION, Bruxelles

JAHRBUCH DER OSTERREICHISCHEN BYZANTINISTIK, Wien

REVUE  DES  ETUDES BYZANTINES, Paris

THE JOURNAL OF HELLENIC STUDIES, London

VIZANTIJSKIJ  VREMENNIK, Mockva

ZBORNIK RADOBA, Beograd