Βιβλιοθήκη 3ος.. Αναγνωστήριο και αίθουσα συνεδρίων
Μουσείο 2ος.. Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο ποντιακού ελληνισμού
..Εκδηλώσεις 1ος.. Αίθουσα διαλέξεων και περιοδικών εκθέσεων
Επιτροπή

Ποντιακών

Μελετών

Ισ.. "ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ"

Ιστορικό ΕΠΜ

Γραμματεία και αίθουσα Δ.Σ.

.
Αγνώστων Μαρτύρων 73, Νέα Σμύρνη
17123 Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Τηλ: 2109325521, FAX:2109354333
E-mail: info at epm.gr
Facebook Twitter